Peder 7 Aftenskole tilbyder slægtsforsknings kursus:
————————————————————————————————————————————-
Ramsø Lokalhistoriske Forening med Museet, på den gl. Daastrup skole skal i Flyttekasser, så sidste udkald for at besøge udstillingen er TORSDAG DEN 20 juli kl. 10.00-12.00 og16.00-18.00
Byhornet fra 1759 blæser til farvel den 31.08.2023 ud over Daastrup, gadekæret, kirken. slægtsgårdene, forsamlingshuset, og alle naboerne.
————————————————————————————————————————————
Generalforsamling i Foreningen torsdag den 30. marts 2023 kl. 19:30
afholdes i Den Gamle Skole i Dåstrup,
Byvejen 16, Dåstrup, 4130 Viby sj.
I disse dage omdeles indkaldelse og regnskab til generalforsamling i foreningen som brev i din postkasse.
Der er vedlagt girokort til indbetaling af kontingent,
samt historien om den gamle festpaviollion i Klosterskoven som lidt læsestof.
Efter generalforsamlingen orienteres om foreningens kortlægning af gårdene i Kirke-  og Øster Syv,
samt om statshusmandsstederne i Vester Syv.
Læs mere i din indkaldelse.
————————————————————————————————————————————
300 års Jubilæum 1722 – 2022
Denne sjældne velbevarede messehagel tilhørende Ørsted Kirke, var en gave fra godsejer Peder Benzon i 1722, fra sit nybyggede gods Benzonseje, ( i dag Risbyholm ). 300 år tilbage er netop tidsperioden for Lokalhistorie, som Ramsø Lokalhistoriske Forening samler og formidler. Menighedsrådet for Syv-Ørsted-og Dåstrup sogne, har besluttet at fejringen af messehagelen vil blive markeret ved en.:
Høstgudstjeneste søndag den 11 september kl. 10.30 i Ørsted kirke.
Efter følgende vil der være en lille reception i kirken med kaffe og kage, hvor Messehagelen stilles til skue, og der bliver fortalt lidt om denne.
##################

Ramsø Lokalhistoriske Forening afholdt

Byvandring i Ørsted tirsdag den 9. august 2022

Vi mødes ved Torvet (Trekanten, Forsamlingshuset) kl. 19:00

og går en tur rundt i Ørsted, hvor vi fortæller om husene og deres historie.
Grundlaget er de oplysninger en 10 mands gruppe  af lokale fra området samlede i 2009
i Ramsø Lokalhistoriske Forenings regi.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

##################

 

KLIK her : Sommerhilsen

Vi ønsker alle medlemmer og alle beboere i vores område GOD SOMMER.

Husk at checke din mail for nyheder om kommende arrangementer i foreningen

 

Link til Ramsø Lokalhistoriske Forening på Facebook
##################

4. juni 2022 :

Så er generalforsamlingen med foredrag afholdt. Meddelelse om indbetaling af kontingent var vedhæftet indkaldelsen til generalforsamlingen/omdelt som brev i slutningen af februar.

Er der nogen som har forlagt oplysningerne/glemt at indbetale kontingent, så er der mulighed her:

OBS !!   Man bedes venligst indbetale kontingent senest d. 1. maj. 2022 ved brug af vedlagte girokort eller anvist til foreningens konto:

Reg. nr. 2280 – kt. nr. 5970121878.

Påfør venligst navn og adresse. Girokonto nr. 127-8886. Kontingentet er uændret 75 kr. for enlige og 100 kr.  for par samt 150 kr. for erhvervsvirksomheder

 

########################

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i foreningen er den 25/2-2022 udsendt til medlemmerne pr. mail.

Ramsø Lokalhistoriske Forening 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

onsdag den 23. marts 2022  kl. 19:30

i ældrecentret ”Gnisten”, Nyvej 40, Gadstrup.

 

—————————————————————————————————————————–

 

Arkivernes Dag lørdag den 13. november 2021

 

I anledning af Arkivernes Dag vil Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv på Cosmos, Søndergade 11, 4130 Viby  være åbent for besøg lørdag den 13. november kl. 11-14.

Alle er velkommen til at komme forbi og se det nye arkiv. Der vil være mulighed for at få en snak om gamle dage og studere de mange ophængte billeder. Samtidig er der mulighed for at blive betjent og se forskellige arkivalier og fotos mm. fra sognene Dåstrup, Ørsted, Gadstrup, Snoldelev og Syv – herunder Viby.

Man er også velkommen til at komme og aflevere dokumenter og fotos fra Ramsø til arkivets samling eller nærstudere arkivets plancheudstilling om Viby Andelsmejeri, som er opstillet på biblioteket.

 

#########

Billeder fra det ny lokale “Ramsørummet” for

Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv

finder du her:

Klik her for at se billederne

 

———————————————

Billeder fra indvielsen af det nye kulturhus den 30. oktober 2021

finder du her:

Klik her for at se billederne

#########

Det nye kulturhus på Søndergade i Viby

indvies lørdag den 30. oktober 2021 kl. 14:00

 

Klik her for at se programmet for dagen

 

Ramsøegnes Lokalhistoriske Arkiv og Ramsø Lokalhistoriske Forening (Det er 2 forskellige enheder) skal desværre flytte fra sin nuværende adresse i  den gamle skole i Dåstrup.

Arkivet er blevet pakket ned i kasser og alt arkivets materiele er flyttet det nye kulturhus.

Lokalhistorisk Forening har ud over ovennævnte arkivalier en del  genstand fra lokalområdet og fungerer på denne måde som et lokalmuseum for Ramsø området. Alle disse genstande er der ikke plads til i kulturhuset. Der vil måske blive lavet skiftende udstillinger i kulturhuset med enkelte af dissse genstande, men foreningen savner for nuværende et sted at opbevare genstandene, når vi skal flytte helt ud af den gamle skole inden for en forholdsvis kort tidshorisont. Er der nogen som ligger inde med en god ide til muligheder for et fremtidssikret opbevaringssted  af foreningens museumsgenstande, så hører foreningen meget gerne herom.

 

#########

 

Vi har også fundet billeder frem, der viser bylivet og landområder i Ramsø, hvor landskabet ser noget anderledes ud end i dag.

Måske du ved, hvordan stedet så ud dengang eller bare er nysgerrig på, hvordan lokalområdet har ændret sig.

KLIK PÅ LINKET HERUNDER FOR AT SE BILLEDER FRA ARKIVERNES DAG 2020:

KLIK HER

LokalArkiv 

Dette billede viser

FORENINGENS tidligere tilholdssted

Byvejen 16, Dåstrup.

Foto: Peter Frenning